กำหนด session expired ให้กับ phpMyAdmin

posted on 01 Aug 2010 10:37 by smartsoft in WebServer
ให้ทำการ แก้ไข ไฟล์ config.inc.php ที่อยู่ใน directory ของ phpMyAdmin
โดยให้ทำการ เพิ่ม หรือ แก้ไข ค่า ด้านล่างนี้ หามีอยู่แล้ว

$cfg['LoginCookieValidity'] = 3600 * 9; // 9 hours

ในที่นี้ กำหนดไว้ 9 ชม. ครับ